wszystko o uzależnieniu

Detoksykacja – czy można ją przeprowadzać w domu?

Ciągi alkoholowe, w które często wpadają osoby uzależnione, prowadzą do odkładania się w organizmie toksyn. Podobna sytuacja ma miejsce przy wieloletnim nadużywaniu alkoholu. Toksyny zgromadzone w ciele mają bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu fizyczne oraz psychicznego osoby uzależnionej. Stąd osoby pragnące wyjść z problemu alkoholowego, muszą liczyć się z tym, że w skuteczna terapia będzie musiała zostać poprzedzona detoksykacją alkoholową. Terapeuci oferują dwa rodzaje detoksykacji: przeprowadzane w szpitalu lub ośrodku uzależnień lub przeprowadzane w domu. Artykuł zawiera informacje na temat procesu i sposobów przeprowadzania detoksykacji w domu.

Detoksykacja – co to jest?

Detoksykacja alkoholowa polega na usunięciu niepożądanych substancji z organizmu. Obejmuje pomoc danej osobie w procesie zdrowienia ze skutków przewlekłej intoksykacji, dzięki czego minimalizuje objawy odstawienia alkoholu. Decyzja o detoksykacji w domu powinna zostać poprzedzona badaniem oraz precyzyjnym określeniem stanu zdrowia osoby uzależnionej. Decyzja zależy od wielu czynników: intensywności i czasu trwania używania alkoholu, ogólnego stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. W przypadku pozytywnych wyników badań oraz dobrej recenzji osoby prowadzącej terapie, detoksykacja może zostać przeprowadzona w domu. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach detoksykacja alkoholowa może uratować życie osobie uzależnionej. Jednak musimy pamiętać o tym, że detoks poalkoholowy nie leczy z uzależnienia, a jedynie przygotowuje fundament pod skuteczną terapię uzależnienia.

Jak przebiega proces detoksykacji alkoholowej w domu?

Czas trwania całego procesu detoksykacyjnego uzależniony jest od poziomu zatrucia organizmu oraz aktualnego zdrowia pacjenta. Detoksykacja może, ale nie musi być prowadzona z użyciem leków. Sam proces detoksykacji opartej na użyciu leków polega na zastąpieniu niekontrolowanego używaniu alkoholu kontrolowanym użyciem leku, który posiada podobne właściwości do substancji uzależniającej. Substancjami takimi jest między innymi diazepam, chlordiazepoksyd lub też klometiazolan. Ośrodki terapeutyczne, które zezwolą na odbycie detoksykacji alkoholowej w domu, oferują w takich wypadkach dostarczanie niezbędnych leków. Ale również środków farmakologicznych do do domu oraz stały monitoring zdrowia pacjenta.

Natomiast detoksykacja pozbawiona silnych leków opiera się w głównej mierze na opiece terapeutycznej i pielęgniarskiej nad pacjentem. A także regularnym podawaniu substancji, które przysłużą się do powrotu równowagi wodno-elektrolitowej.

Detoksykację alkoholową można przeprowadzić zarówno w domu, jak i w warunkach sanitarnych.

Co stoi na przeszkodzie odbycia detoksykacji alkoholowej w domu?

Jeżeli diagnoza lekarska oraz wywiad psychologiczny przeprowadzony na osobie uzależnionej nie stwierdzi przeciwwskazań do detoksykacji przeprowadzanej w domowych warunkach, wówczas tego typu rozwiązanie może okazać o wiele skuteczniejsze od umieszczenia pacjenta w szpitalu. Do najważniejszych przeciwwskazań odnośnie odbycia detoksykacji w domu zaliczamy:

– nadmierne cierpienie z powodu zespołu odstawienia,

– wymaganie podawania specjalistycznych leków,

– występowanie schorzeń somatycznych bądź psychicznych, które mogą przyczynić się do przerwania detoksykacji, a nawet wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia osoby poddanej detoksykacji.

Zalety detoksykacji alkoholowej w domu

Największą zaletą detoksykacji alkoholowej w domu jest środowisko i otoczenie, w którym pacjent czuje się najlepiej, bowiem dom to przestrzeń znana i sprzyjająca wracaniu do zdrowia. Osoby wchodzące w stan trzeźwości często są narażone na epizody depresyjne, natomiast szpital lub specjalistyczny ośrodek może te stany maksymalizować. Dom to również przestrzeń, w której redukujemy poziom stresu i jesteśmy w stanie poczuć się komfortowo.

Każdy detoks alkoholowy kontrolowany jest przez profesjonalnego lekarza, który ocenia stan pacjenta i może zareagować w razie nieprzyjemnych objawów, a są nimi najczęściej: dolegliwości związane z układem trawiennym oraz krwionośnym, ataki padaczki lub nawet próby samobójcze.

Ponadto detoksykacja alkoholowa prowadzona w domu pomaga przerwać ciąg alkoholowy, złagodzić skutki zespołu abstynencyjnego, zmobilizować pacjenta do podjęcia kolejnych kroków na drodze do odstawienia alkoholowego oraz skutecznie wprowadzić ją w proces terapeutyczny, który ma miejsce w specjalnym ośrodku.

Jakie inne korzyści niesienie ze sobą detoksykacja alkoholowa przeprowadzana w domu:

– wzmocnienie i regeneracja całego organizmu,

– pozbycie się bólu,

– znaczna poprawa samopoczucia oraz samooceny,

– wsparcie w przypadku trudnych chwil,

– minimalizowanie negatywnych objawów zespołu odstawienia takich jak: biegunki, zaburzenia snu, wymioty, zawroty głowy, stany lękowe, wahania ciśnienia, drżenie rąk oraz wymioty.

– pierwszy krok na drodze do odzyskania panowania nad swoim życiem.