Detoksykacja alkoholowa

Detoksykacja alkoholowa – co to znaczy?

Ciągi alkoholowe, w które często wpadają osoby uzależnione, prowadzą do odkładania się w organizmie toksyn. Podobna sytuacja jest obecna przy wieloletnim oraz ciągłym nadużywaniu alkoholu. Toksyny te mają bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu fizyczne oraz psychicznego osoby uzależnionej. Stąd osoby pragnące wyjść z problemu alkoholowego, muszą liczyć się z tym, że w skuteczna terapia będzie musiała zostać poprzedzona detoksykacją alkoholową. Jednak co to właściwie znaczy: detoksykacja alkoholowa oraz jakie są jej zalety dla osób uzależnionych?

Detoksykacja alkoholowa – co to jest?

Detoksykacja alkoholowa polega na usunięciu niepożądanych substancji z organizmu. Detoksykacja obejmuje pomoc danej osobie w procesie zdrowienia ze skutków przewlekłej intoksykacji, wskutek czego minimalizuje objawy odstawienia alkoholu. To, jak bardzo niezbędne jest przeprowadzenie detoksykacji oraz jak dotkliwe w skutkach jest odstawienie alkoholu u danej osoby, zależy od wielu czynników: intensywności i czasu trwania używania alkoholu, ogólnego stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. W niektórych przypadkach detoksykacja alkoholowa może uratować życie osobie uzależnionej, jednak warto pamiętać o tym, że detoks poalkoholowy nie leczy z uzależnienia, a jedynie przygotowuje fundament pod skuteczną terapię uzależnienia.

Jak przebiega proces detoksykacji alkoholowej?

Czas trwania całego procesu detoksykacyjnego uzależniony jest od poziomu zatrucia organizmu oraz aktualnego zdrowia pacjenta. Detoksykacja może, ale nie musi być prowadzona z użyciem leków. Sam proces detoksykacji opartej na użyciu leków polega na zastąpieniu niekontrolowanego używaniu alkoholu kontrolowanym użyciem leku, który posiada podobne właściwości do substancji uzależniającej. Substancjami takimi jest między innymi diazepam, chlordiazepoksyd lub też klometiazolan. W trakcie trwania detoksykacji pacjenci często zostają wspomagani zestawem minerałów oraz witamin, które utrzymują ich równowagę metaboliczną.

Detoksykację alkoholową można prowadzić zarówno w domu lub w warunkach szpitalnych. Jeżeli osoba uzależniona nie cierpi nadmiernie z powodu zespołu odstawienia oraz nie wymaga podawania leków uspokajających, a ponadto w jej wywiadzie środowiskowym nie stwierdzono występowania schorzeń somatycznych bądź psychicznych, to rozwiązanie z detoksykacją domową może okazać się dobrym ruchem.

Zalety detoksykacji alkoholowej w terapii alkoholowej

Największą zaletą detoksykacji alkoholowej jest pozbycie się z organizmu szkodliwych toksyn, które nagromadziły się wskutek alkoholowych ciągów. Ma to bezpośrednie przełożenie na poprawę kondycji psychicznej oraz fizycznej. Osoby wchodzące w stan trzeźwości często są narażone na epizody depresyjne, dolegliwości związane z układem trawiennym oraz krwionośnym, ataki padaczki lub nawet próby samobójcze.

Ponadto detoksykacja alkoholowa pomaga przerwać ciąg alkoholowy, złagodzić skutki zespołu abstynencyjnego, zmobilizować pacjenta do podjęcia kolejnych kroków na drodze do odstawienia alkoholowego oraz skutecznie wprowadzić tę osobę w proces terapeutyczny.

Jakie inne korzyści niesienie ze sobą detoksykacja alkoholowa:

– wzmocnienie i regeneracja całego organizmu,

– pozbycie się bólu,

– znaczna poprawa samopoczucia oraz samooceny,

– wsparcie podczas trudnych chwil,

– minimalizowanie negatywnych objawów zespołu odstawienia takich jak: biegunki, zaburzenia snu, wymioty, zawroty głowy, stany lękowe, wahania ciśnienia, drżenie rąk oraz wymioty.

– jest pierwszym krokiem do odzyskania panowania nad swoim życiem.

Detoksykacja alkoholowa to nie terapia

Detoksykacja alkoholowa jest często błędnie utożsamiana z leczeniem. Co prawda detoksykacja stanowi istotny, a zarazem pierwszy krok w leczeniu osoby uzależnionej, to nie jednak nie powinna być ona rozpatrywana w kategoriach samodzielnej metody leczenia uzależnień. Warto zaznaczyć, że prawdopodobieństwo nawrotu do ponownego picia u osób po detoksykacji jest takie samo, jak u osób które w takim programie nigdy nie uczestniczyły. Najważniejszymi zaletami detoksykacji alkoholowej jest bez wątpienia szansa, którą taki zabieg oferuje osobie uzależnionej. Po odbyciu prawidłowej detoksykacji alkoholowej możliwa jest kompletna zmiana stylu życia, kompensacja strat wywołanych długoletnim piciem oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz psychiki.