Oferta

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna jest prowadzona przez lekarza psychiatrę, który ukończył studia medyczne ze specjalizacją psychiatryczną. Na konsultację psychiatryczną powinny udać się osoby, które mają problemy natury psychicznej lub mają wątpliwości, co do swojej kondycji psychicznej i chciałyby je zweryfikować z naszymi specjalistami.

Konsultacja psychiatryczna dzieci/młodzieży

Konsultacja jest prowadzona przez lekarza, który ukończył specjalizację psychiatria dzieci i młodzieży. Warto zgłosić się do niego, kiedy zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy u dziecka, jak np. lęk czy silne napięcie. By jak najlepiej zbadać źródło problemu psychiatra prowadzi rozmowę zarówno z dzieckiem, jak i opiekunem.

Diagnoza i terapia SI

Terapia Integracji Sensorycznej jest dedykowana dzieciom i młodzieży z trudnościami przetwarzania bodźców, zaburzeniami koordynacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, czy też deficytami w zdolności uczenia się. Metoda ta pozwala na zintegrowanie doświadczeń dziecka i poprawę w codziennym funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Psychoterapia

Psychoterapia to proces, podczas którego pacjent ma okazję lepiej zrozumieć siebie i swoje przeżycia. Mogą z niej skorzystać osoby z różnymi problemami emocjonalnymi. Zawsze jednak warto poprzedzić ją konsultacją psychologiczną, by potwierdzić jej zasadność.

Terapia par i rodzin

Terapia dla par jest dobrym rozwiązaniem, kiedy w relacji powtarzają się te same problemy, z którymi pomimo prób nie udało się poradzić samodzielnie. Celem terapii dla par jest wprowadzenie zmian w relacji w celu jej uratowania lub świadomego zakończenia.

Interior - Terapia dla par

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna powinna być punktem wyjściowym i koniecznym w przypadku jakiegokolwiek kryzysu psychicznego. Psycholog kliniczny ma uprawnienia do przeprowadzania diagnozy psychologicznej, opiniowania i świadczenia pomocy.

Terapia Rodzin

Diagnozujemy dzieci pod kątem zaburzeń integracji sensorycznych. Wskazaniem do terapii mogą być różnego rodzaju dysfunkcje i schorzenia, jak np. autyzm, zespół Downa, problemy z koncentracją, motoryką czy nadmierna wrażliwość.

Terapia grupowa

Terapia grupowa skupia się na rozwiązywaniu problemów natury afektywnej i adaptacyjnej. Prowadzone są dwie grupy, jedna dla osób uzależnionych, druga dla osób z zaburzeniami nastroju.

Badanie i sesja treningowa EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback to badanie efektywności mózgu za pomocą techniki komputerowej. Celem EEG Biofeedback jest zwiększenie efektywności mózgu i kontrola nad procesami fizjologicznymi występującymi poza świadomością.