Ośrodek w Turawie

Ośrodek Mental Relax House w Turawie

Ośrodek Mental Relax House mieści się w Turawie nad Jeziorem Dużym.
Otoczenie naszej placówki sprzyja wyciszeniu i odnalezieniu równowagi psychicznej.

Dzięki profesjonalnej pracy zespołu specjalistów osoby uzależnione od substancji i czynności mogą dotrzeć do sedna swojego problemu i wypracować sposób radzenia sobie nie tylko z nałogiem, ale także z codziennymi trudnościami i kryzysami. Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla osób z uzależnieniem mieszanym trwa dwanaście miesięcy i refundowana jest z środków NFZ. Proces terapeutyczny składa się z kilku stadiów. Okres nowicjatu skoncentrowany jest na pracy nad emocjami oraz budowaniu motywacji do zmiany. Okres bycia domownikiem, to czas podejmowania odpowiedzialności i nauki planowania działań. Seniorat jest czasem konstruktywnego planowania przyszłości i nabywania umiejętności do trzeźwego życia na zewnątrz. Etap starszego seniora, to przede wszystkim moment organizowania miejsca pracy i edukacji, które pacjenci chcą podjąć po zakończeniu terapii.

Dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od alkoholu zapewniona jest prywatna, krótkoterminowa terapia oparta na pracy nad motywacją i nabywaniem podstawowych umiejętności w radzeniu sobie z objawami uzależnienia, także z planowaniem dalszej terapii pogłębionej.

Podstawową metodą pracy z pacjentami jest społeczność terapeutyczna, która na bazie technik poznawczo-behawioralnych oraz w ramach podejścia humanistycznego oddziałuje na każdego z członków grupy. Ponadto proponujemy ergoterapię, fizjoterapię, psychodramę, psychoterapię indywidualną oraz tematyczną psychoterapię grupową. Każdego dnia pacjenci podejmują odpowiedzialności za poszczególne obszary życia oraz uprawiają sport i planują długoterminowe działania. Proponujemy pacjentom także wyjazdy tematyczne, turnieje sportowe, Zumbę, Tabatę oraz rozwój w zespole muzycznym.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, która w sposób ciągły poszerza swoje umiejętności i wiedzę, co ma przełożenie nie tylko w pracy psychoterapeutycznej, ale także w psychoedukacji niezbędnej dla rozumienia mechanizmów uzależnienia.

Więcej zdjęć i relacji z życia Ośrodka można znaleźć na naszym profilu facebookowym: www.facebook.com/OsrodekMentalRelaxHouse